Herroepingsformulier

Herroepingsformulier

Download de PDF versie

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Aan NV Vrebos-Stas, 

met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse, Duisburgsesteenweg 6

ondernemingsnummer 0419.522.723, telefoonnr.: 02 687 46 29, fax: 02 687 21 05, email info@group-vrebos.be


Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen(*) /de levering van de volgende dienst(*) , zoals omschreven in de offerte/bestelbon met nr. ……   herroep/herroepen (*).

………………………………………………………………………………………………………………


Deze overeenkomst werd ondertekend op …………… te …………………. en betrof de verkoop van de volgende goederen(*) /de levering van de volgende dienst(*) ten belope van …. Euro.


Naam/namen Consument(en): ……………………………,  Adres: …………………………………….,  Datum: ………………

Handtekening


(*) doorhalen wat niet van toepassing is

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x